Pri projektu Krožna ekonomija nam ostaja še zadnje leto projekta, ki ga bomo zapolnili z novimi aktivnostmi na temo ključnih stebrov krožne ekonomije 3R: reduce, reuse, recycle ali zmanjšaj, ponovno uporabi, recikliraj.

V zadnjem letu bomo izvedli dve mobilnosti – v novembru v Varšavo na Poljskem in v maju v Kokkolo na Finskem. Varšava je glavno mesto Poljske, Kokkola pa leži ob morju, na meji med Švedsko in Finsko. Potovalo bo sedem udeležencev projekta: pet učencev iz 9. a razreda in dva učitelja.

V Varšavi bomo predstavili rezultate teme 3R Energija, v Kokkoli pa rezultate teme 3R Odpadki, rezultati tem 3R Hrana in 3R Voda pa so že predstavljeni na spletni sztrani našega projekta:

http://erasmuskroznaekonomija.splet.arnes.si/.

V septembru smo pri projektu pričeli z aktivnostmi na prvo temo 3R Energija: zmanjšaj, recikliraj in ponovno uporabi.

Učenci, ki bodo odpotovali v Varšavo, pripravljajo dnevnik v računalniškem programu Padlet o uporabi in varčevanju energije v njihovih gospodinjstvih.

Vseh pet partnerskih šol bo vsak dan odčitavalo porabo energije v gospodinjstvih učencev  in vrednosti primerjalo med seboj.

Iskali bomo najboljše rešitve za varčevanje energije in z viharjenjem idej prišli do skupnih rešitev. Raziskali bomo okolico šole in opisali energetske objekte in ustanove, ki delujejo v šolski okolici.

V Varšavi se bo predstavil tudi naš sekstet – zborček učenk in učencev iz 9. a razreda, ki bo izvajal avtorsko skladbo učitelja za glasbo Aleša Veka na temo Energija.

Učenci pripravljajo tudi interaktivno informacijsko orodje pod mentorstvom pomočnice ravnateljice ge. Pintar, ki ga bodo učenci lahko uporabljali pri spoznavanju krožne ekonomije pri pouku.

Najbolj pa smo ponosni na predstavitveni videoposnetek našega projekta, ki smo ga izdelali v septembru in si ga lahko ogledate tukaj:

 https://video.arnes.si/watch/8p6qt7gwjvb5

Zapisala: mag. Polonca Petrica Ponikvar, prof. fiz – kem,  vodja projekta