Spoštovani starši!

V prvih dneh odprtja šole se bodo otroci ponovno navajali na prometno varnost in pravila cestnega prometa. Zaradi varnosti otrok in zaposlenih vas vljudno prosimo, da strpno in dosledno upoštevate prometno ureditev v okolici šole ter vozite v skladu z omejitvami hitrosti.

Večina naših učencev uporablja možnost šolskega prevoza, nekateri prihajajo v šolo .peš ali s kolesom, nekateri starši pa svoje otroke sami vozite v šolo. Zaželeno je, da parkirate na bočnih parkirnih mestih ob vozišču Ceste v Gameljne. Parkirišče pred šolo je namenjeno zaposlenim OŠ Šmartno.

Z zavedanjem o pomembnosti prometne varnosti bomo poskrbeli, da bodo otroci varni, glavnina prometa pa bo potekala mimo šolskega območja.

Irena Babnik, ravnateljica