Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

Po izjemni izkušnji šole na daljavo, ki smo jo vsi skupaj izdelali zelo uspešno, z največjim veseljem sporočam, da se 1. septembra spet srečamo v polni sestavi. Iskreno smo veseli, da boste našo šolo ponovno napolnili s svojo radovednostjo, željo po znanju in številnimi talenti.

Upam, da ste uživali sproščene počitnice in si nabrali veliko energije za novo šolsko leto. V torek, 1. 9. 2020, začenjamo s poukom, zato posredujem informacije za prvi šolski dan.

Sprejem prvošolcev s starši bo ob 10.00 na šolskem igrišču. V primeru slabega vremena bo sprejem v mali telovadnici (vstop skozi glavni vhod).
Sprejem učencev 2. in 3. razreda bo ob 8.30 v jedilnici. Pouk bo potekal do 12.00.
Sprejem učencev 5. in 6. razreda bo ob 8.45 v jedilnici. Pouk bo potekal do 12.00.
Sprejem učencev 7. in 8. razreda bo ob 9.00 v jedilnici. Pouk bo potekal do 12.50.
Sprejem učencev 9. razreda bo ob 9.15 v jedilnici. Pouk bo potekal do 12.50.
Odhod učencev 4. razreda na tabor bo ob 8.00 s parkirišča pri pokopališču.

POTREBŠČINE: Učenci potrebujejo pisala, zvezek in copate. Učna gradiva bodo učenci 1.– 5. razreda prevzeli pri razrednikih, učenci 6.–9. razreda pa po razporedu v šolski knjižnici.

PREHRANA: Za vse učence, prijavljene na šolsko prehrano, bo poskrbljeno. Prehrano lahko odjavite do torka, 1. 9. 2020, in sicer do 7.30 na telefonsko številko 01 511 68 72.

VARNOSTNI UKREPI: V šolo naj prihajajo le zdravi učenci. V šolo vstopajo skozi glavni vhod, upoštevajo varnostno razdaljo in higienski režim. Starši ne vstopate v šolo. Svojega otroka oddate in prevzamete na vhodu v šolo.

V prvem tednu pouka je obvezna zaščitna maska za vse učence ob vstopu v šolo in gibanju v skupnih prostorih, razen v učilnici. Za zaščitne maske poskrbite starši ali skrbniki.

PREVOZI
Prevoz v šolo
Za učence 2.–5. razreda bo kombi vozil neprekinjeno v vse smeri od 7.45 do 8.15. Odhod z Rašice bo samo ob 7.45.
Za učence 6.–9. razreda bo kombi vozil neprekinjeno v vse smeri od 8.15 do 8.45. Odhod z Rašice bo samo ob 8.30.
Prevoz iz šole
Kombi bo vozil neprekinjeno v vse smeri med 12.15 in 13.45. V smeri Rašice bo odhod izpred šole ob 12.45 ter ob 13.45. Kombi bo vozil tudi ob 15. uri.

Zaščitna maska je obvezna za vse učence vozače.

Podaljšano bivanje bo organizirano do 15. ure za vse prijavljene učence.

Od srede, 2. 9. 2020, bodo dejavnosti potekale po predvidenem urniku: jutranje varstvo za učence 1.–3. razreda bo organizirano 6.30–8.30, jutranje varstvo vozačev 4.–9. razreda od 7.25, podaljšano bivanje po pouku pa do 16.30; tudi šolski prevozi bodo potekali po dogovorjenem voznem redu.

Želim vam uspešno in zdravo novo šolsko leto.

                                                                                                                                                                 Irena Babnik, ravnateljica