Dragi učenci in drage učenke!

 

Pred začetkom novega šolskega leta vam podajam informacije v zvezi s prvim šolskim dnem, ki bo v petek, 1. 9. 2023. Upam, da ste preživeli krasne počitnice in da ste si nabrali novih moči za učenje.

 

Sprejem prvošolcev s starši bo ob 10.00 v mali telovadnici šole (vstop skozi glavni vhod).

Sprejem učencev 2. in 3. razreda bo ob 8.30 pred glavnim vhodom v šolo. Pouk bo potekal do 12.00.

Sprejem učencev 4. in 5. razreda bo ob 8.45 pred glavnim vhodom v šolo. Pouk bo potekal do 12.00.

Sprejem učencev 6. in 7. razreda bo ob 9.00 pred glavnim vhodom v šolo. Pouk bo potekal do 12.50.

Sprejem učencev 8. in 9. razreda bo ob 9.15 pred glavnim vhodom v šolo. Pouk bo potekal do 12.50.

 

POTREBŠČINE: Učenci potrebujete pisala, zvezek in copate. Učna gradiva boste učenci 1.– 5. razreda prevzeli pri razrednikih, učenci 6.–9. razreda pa po razporedu v šolski knjižnici.

 

PREHRANA: Za vse učence, prijavljene na šolsko prehrano, bo poskrbljeno. Prehrano lahko odjavite do petka, 1. 9. 2023, do 7.30 preko eAsistenta ali na telefonsko številko 01 511 68 72.

 

VARNOSTNI UKREPI IN PRIPOROČILA: V šolo naj prihajajo le zdravi učenci in upoštevajo preventivne varnostne ukrepe.

 

PODALJŠANO BIVANJE: OPB bo organizirano do 15. ure za vse prijavljene učence.

 

Od ponedeljka, 4. 9. 2023, bo vzgojno-izobraževalno delo potekalo po predvidenem urniku: jutranje varstvo za učence 1.–3. razreda bo organizirano od 6.30 do 8.30, jutranje varstvo vozačev za učence 4.–9. razreda od 7.25, podaljšano bivanje po pouku pa do 16.30;  šolski prevozi bodo zaradi del na cesti potekali po prilagojenem urniku.

 

Lepo vas pozdravljam in veselim se ponovnega snidenja!

 Irena Babnik, ravnateljica