Do konca šolskega leta zbiramo nove prijave za šolski prevoz za prihodnje šolsko leto ter morebitne spremembe v načinu prevoza (prehod iz vožnje s kombiji na vožnjo z urbano).

V kolikor želite otroka na novo prijaviti ali spremeniti način prevoza, izpolnite prijavnico in jo posredujte v svetovalno službo ali po el. pošti na elektronski naslov matejka.goricanec@os-smartno.si najkasneje do 24. 6. 2020.
Če so vaši otroci že prijavljeni na prevoz oz. sprememb ne želite, vaše obstoječe prijave veljajo naprej do konca šolanja in vam ni potrebno ničesar ponovno izpolnjevati.

Priloga: PRIJAVNICA