Spoštovani,

programski svet in organizacijski odbor tekmovanja ACM Bober sta se odločila, da se šolsko tekmovanje ACM Bober v šolskem letu 2020/2021 izvede od 1. do 12. marca 2021. Tekmovanje bomo izvedli v klasični obliki. Na šolskem tekmovanju bomo tako kot v preteklih letih podelili priznanja za sodelovanje in bronasta priznanja najboljšim tekmovalcem. 

Glede na situacijo so se hkrati odločili, da v letošnjem šolskem letu državnega tekmovanja ne morejo regularno izvesti, zato ga letos ne bodo izpeljali.

Učenci od 2. do 5. razreda se na tekmovanje prijavijo pri svoji razredničarki, učenci od 6. do 9. razreda p se prijavijo pri Mariji Pintar.

Za vajo pred tekmovanjem lahko učenci rešujejo naloge s preteklih tekmovanj, ki jih najdete na naslovu https://tekmovanja.acm.si/?q=bober/naloge-rešitve. Poleg povezav na tem naslovu najdete tudi knjižice z rešitvami iz preteklih let ter tekmovalne pole za nižje razrede.

Marija Pintar, vodja tekmovanja