Projekt je bil s svojo tematiko tako široko zasnovan, da je ponudil raznolike možnosti oblikovanja aktivnosti. Poleg podanih, pisanja pisem in zbiranja rokopisov s ponosom na svojo pisavo sem kot likovna pedagoginja razširila aktivnost pisanja tudi v ustvarjalni proces. Tako kot je naša pisava unikatna in neponovljiva je tudi vsaka naša poteza, črta, risba, izdelek.

Tudi šolanje na daljavo nas je prisililo k razmišljanju, da poiščemo drugačne, prilagojene načine. Tako je bil primarni namen zbiranja raznolikih rokopisov, lepopisja in oblikovanja zapisov pisem obogaten še s posebnimi likovnimi izdelki.  Ti vsebujejo mnogo potez, besed, črk, prostoročnih zapisov, ki skupaj tvorijo likovno podobo kot novo celoto. 

Izdelki so zelo raznoliki, unikatni kot je razvidno iz fotografij.

Sodelovali so (razvrščeni po starosti oddelkov): 

Učenci oddelka podaljšanega bivanja 2. a in mentorica, učiteljica RP Marjana Smrkolj

Učenci 3. b in mentorica, učiteljica RP Urška Mihevc

Učenci 4. a in mentorica, učiteljica RP Doroteja Bokavšek

Učenci 4. b in mentorica, učiteljica RP Alenka Degen

Učenci 5. b  in mentorica, učiteljica RP Nataša Jeras

Učenci 5. b  in mentorica, učiteljica LUM Renata Kern

Učenci 6. a in 6. b in mentorica, učiteljica LUM Renata Kern in

Učenci 7. a in 7. b in mentorica, učiteljica SLJ Barbara Vampelj

Po zaključku Tedna pisnja z roko 2021 smo nadaljevali z dejavnostmi in nato pripravili šolsko razstavo. 

Ob zaključku lahko z veseljem zapišem, da je Teden pisanja z roko prav prijetno obogatil učni, ustvarjalni proces. Verjamem, da je spodbudil sodelujoče k razmišljanju o tej naučeni vsakodnevni dejavnosti. Preko spodbude, zapisov smo bili vsi deležni opomnika, da pisanje ni samoumevna veščina, temveč smo vložili veliko truda v to znanje. Ravno zato je potrebno svojo veščino ohraniti, saj nas tudi zbližuje, nas tolaži, spodbuja k vztrajnosti, ustvarjalnosti, nas pomiri ali kako drugače obogati.  

Morda nas bo ravno ta projekt, v katerem smo prvič sodelovali, spomnil še večkrat, kako lepa je naša pisava, kako prijetno in uporabno je znati pisati z roko, kako lepo je zapisati kakšno prijazno sporočilce, lepo misel, pismo dragi osebi ali pa bomo še posebej pozorno prepisali kakšen recept, seznam za nakup, nov list v dnevniku …  

Bilo nam je v veselje, saj radi pišemo z roko in radi ustvarjamo!

Renata Kern, koordinatorica projekta