Med 22. in 28. majem 2023 je v slovenskih šolah in vrtcih potekal že četrti Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2023, katerega poslanstvo je spodbujanje ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja, empatije, trajnosti in proaktivnosti. Tudi na naši šoli so učenci ustvarjali na temo “JAZ, TI, MI”. Tema ni nagovarjala le posameznika v njegovi edinstvenosti (JAZ), ampak je predvsem izpostavljala pomen medsebojnega odnosa (TI) ter skupne ustvarjalnosti, sožitja in povezanosti v družbi (MI). Tako so nastale skupinske makete otroških igrišč, igralnic in ostalih prostorov za druženje v 3. a razredu.

Učenci vseh treh 6. razredov so izdelovali barvite skupinske plakate na izbrano temo. Učenci 8. razredov so v dvojicah risarsko prikazali pročelja domišljijskih stavb s poudarkom na kompozicijskih načelih. Učenci 9. razredov pa so v skupinah načrtovali svoja mesta prihodnosti in izdelovali urbanistične načrte. Izdelke smo razstavili v avli šole.

Poudarili in ozavestili smo pomen sodelovanja, povezovanja, usklajevanja v različo velikih skupinah. Preizkušali so se v medsebojnem dogovarjanju, v izražanju in zagovarjanju lastnih predlogov ter strpnem sprejemanju različnih mnenj.

S takšnimi nalogami poudarjamo pomen vsakega individuma v skupini ter obstoj skupine zavoljo vsakega posameznika.

Mentorici: Renata Kern in Urška Mihevc