10. 4. 2021 je za našo šolo delovna sobota, s katero v skladu z LDN nadomeščamo 24. 12. 2020, ko smo imeli pouka prost dan. Ta dan bo pouk potekal v obliki dneva dejavnosti, saj bomo z njim obeležili svetovni dan voda in svetovni dan Zemlje. Navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici posameznega razreda v poglavju Dnevi dejavnosti.