V četrtek, 12. 10. 2023 bomo na Osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro obeležili Svetovni dan vida.

Ob Svetovnem dnevu vida bo v sodelovanju z Očesno kliniko Ljubljana potekalo ozaveščanje o preprečevanju in zdravljenju slabovidnosti. V okviru sodelovanja smo povabili zdravnici oftalmologinji z otroškega oddelka in oddelka za škiljenje z Očesne klinike Ljubljana, doc. dr. Manca Tekavčič Pompe, prim. mag. Dragica Kosec in asist. Nevena Kaše ter optometrista Iva Rimca. V okviru predavanj za učence in učenke 4.–9. razreda se bomo pogovarjali o higieni vida ter o preprečevanju slabovidnosti in kratkovidnosti, ki je v zadnjih letih pri otrocih in mladini v porastu.

Vodstvo šole in šolska svetovalna služba