Dragi učenci in učenke, spoštovani učitelji in učiteljice, cenjeni starši!

Pred 1. septembrom se zavedam negotovosti novega šolskega leta, na katero žal zaradi nenehnih sprememb nimamo direktnega vpliva. Kljub temu smo se na šoli dobro pripravili, usposobili z dodatnimi izobraževanji in učencem ter učiteljem zagotovili kakovostno IKT opremo. Tako bomo ohranjali potrebno motivacijo za delo.

Verjamem, da smo na OŠ Šmartno pod Šmarno goro pripravljeni na izzive, ki jih bo prineslo novo šolsko leto. Veselim se izgradnje novega športnega igrišča in učilnice na prostem, ki bosta naše vzgojno-izobraževalno delo obogatila in nas spodbujala k učenju in gibanju na prostem.

Učencem naše šole bomo ponudili kvaliteten in raznovrsten program. Želim jim, da bi bili uspešni in da bi se veselili uresničitve tudi drobnih vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki jih navdihujejo in motivirajo. Omejenost v preteklem šolskem letu nas je večkrat dobro opomnila, da za zadovoljstvo ni pomembna le količina doseženih ciljev, temveč predvsem dobri medsebojni odnosi in sodelovanje.

Uspešno v šolsko leto 2021/22!

Irena Babnik, ravnateljica OŠ Šmartno pod Šmarno goro