Spoštovani, na podlagi 14. člena  pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, ki pravi: Učencem, ki jim ni možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od 29. 6. do 1. 7. 2020 in od 17. 8. do 20. 8. 2020, boste spričevala v zgoraj omenjenih terminih lahko dobili v tajništvu šole med 8. in 14. uro. Želimo vam lepe počitnice.

Vodstvo šole